• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ รองศาสตราจารย์ รศ รับทำเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน

Started by luktan1479, April 02, 2024, 10:53:37 PM

Previous topic - Next topic

luktan1479

รับทำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.), รองศาสตราจารย์ (รศ.), รับทำตำแหน่งของข้าราชการในระดับเชี่ยวชาญ, เชี่ยวชาญพิเศษ, ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ, รับทำตำราและหนังสือ, งานวิจัยทุกชนิดในระดับชาติหรือนานาชาติ, รับทำเอกสารประกอบการสอน, เอกสารคำสอน, รับเขียนบทความทุกประเภท, รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน, ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์, บทความวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ เจ้าเก่าและเจ้าเดียวในประเทศไทย ทำมานานกว่า 15 ปี (ค่าบริการเริ่มต้น 5,000 – 30,000 บาท เท่านั้น)เบอร์โทรศัพท์ 096-2489571, 096-2485934, 083-8738889, 091-7823420 ID LINE : bottrade999 E-mail: bottradecenter@gmail.com

http://www.สถาบันวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ.com
คำสำคัญ : รับทำผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.); รับทำรองศาสตราจารย์ (รศ.); รับทำเชี่ยวชาญ; รับทำชำนาญการพิเศษ; รับทำตำราและหนังสือ; รับทำงานวิจัยทุกชนิด; รับทำเอกสารประกอบการสอน; รับทำเอกสารคำสอน; รับเขียนบทความทุกประเภท