• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - fairya

#1
พวงหรีดปทุมธานี ดอกกุหลาบแดง: ดอกกุหลาบแดงเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความโศกเศร้า และความเสียใจ ดอกกุหลาบแดงมักจะใช้ในงานศพและงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต ดอกลิลลี่ชมพู: ดอกลิลลี่ชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความห่วงใย และความเห็นอกเห็นใจ ดอกลิลลี่ชมพูมักจะใช้ในงานศพและงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต ดอกคาร์เนชั่นชมพู: ดอกคาร์เนชั่นชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความซาบซึ้ง และความขอบคุณ ดอกคาร์เนชั่นชมพูมักจะใช้ในงานศพและงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต ดอกกล้วยไม้ชมพู: ดอกกล้วยไม้ชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสง่างาม และความหรูหรา ดอกกล้วยไม้ชมพูมักจะใช้ในงานศพและงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต  ดอกเบญจมาศชมพู: ดอกเบญจมาศชมพูเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความซื่อสัตย์ และความเคารพ ดอกเบญจมาศชมพูมักจะใช้ในงานศพและงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิต การเลือกดอกไม้เพื่อใช้ในการแสดงความอาลัยนั้นขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและความหมายที่ต้องการสื่อ ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงควรเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
#2
สวัสดีค่ะวันนี้เราขอนำเสนอเกียรติบัตรออนไลน์ฟรีปี 2567 สำหรับใส่พอร์ตฟรี ทั้งครูและนักเรียน ฟรี ๆ โดยมีทั้งการอบรมออนไลน์ได้เกียรติบัตรออนไลน์ 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ นักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งเราได้รวบรวมมาจากทุกที่มาไว้ที่นี่แล้วค่ะ โดยเกียรติบัตรนั่นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญ เพราะมันช่วยแสดงให้เห็นว่าเรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวันนี้จะเป็นรายชื่อเว็บที่อบรมออนไลน์แบบฟรีๆ แล้วได้เกียรติบัตรเมื่อจบการอบรม ซึ่งมีทั้งเกียรติบัตรออนไลน์นักเรียนฟรี หรือ เกียรติบัตรออนไลน์ครู โดยทำแบบทดสอบอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว เรามีดูกันดีกว่าค่ะ ว่ามีเกียรติบัตรใดบ้างที่น่าสนใจค่ะ
#3
การเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว SMED
(Single Minute Exchange of Die) วิทยากร: อาจารย์ณรงค์  ตู้ทองที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ (LEAN (Supply Chain, Manufacturing, Logistics)TPM,TQM, QCC , 5S , Kaizen ,Suggestion), ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา
และการขับขี่รถยกอุตสาหกรรม (Forklift), ได้รับการรับรองสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการรับรองเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญ
การตรวจสอบการจัดการพลังงาน กระทรวงพลังงาน รวมประสบการณ์กว่า 25 ปี 24 เมษายน 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผลจากสภาพสถานการณ์ความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน มีความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งโรงงานใดที่มีปัจจัยที่เป็นเครื่องจักรในการผลิตสินค้าจะเกิดปัญหาเรื่องการสูญเสียเวลาในการเปลี่ยนรุ่น หรือการซ่อมแซมเครื่องจักรเป็นเวลานาน ส่งผลให้การผลิตต่อวันไม่ได้ตามเวลาหรือแผนในการผลิตที่วางไว้ ดังนั้น เทคนิคการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED : Single Minute Exchange of Die) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประสิทธิภาพการซ่อมแซม และประสิทธิภาพการผลิตส่งผลต่อการส่งสินค้าที่รวดเร็วและทันเวลาที่ต้องการ องค์กรใดใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นนานหรือการซ่อมแซมเครื่องจักรนานก็จะทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและการส่งมอบสินค้าไม่ได้ตามเวลาที่กำหนด วัตถุประสงค์1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวความคิด วิธีการและเทคนิคการดำเนินการในการวิเคราะห์งานด้วย เทคนิคการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว (SMED : Single Minute Exchange of Die) และการจัดทำให้เป็นมาตรฐาน2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนรุ่นและการลดเวลาในการซ่อมแซมเครื่องจักรในสถานประกอบการในกระบวนการผลิตจริงได้3. เพื่อการแก้ไขป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานในปัจจุบันและอนาคต4. เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการต้นทุนที่ดี(ลดต้นทุน เพิ่มพูนกำไรหัวข้อการบรรยายและ Workshop1. แนวคิดเทคนิค SMED คืออะไร2. ประโยชน์ของการประยุกต์ SMED ในสถานการณ์จริง3. หลักการและแนวคิดการลดเวลาการปรับตั้ง4. ขั้นตอนสำหรับ SMED5. เทคนิคการจับเวลาและการตั้งเวลามาตรฐาน6. ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในงานเปลี่ยนรุ่นและการซ่อมแซมเครื่องจักร7. ความสูญเสียในกระบวนการการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักร8. การคำนวณเวลามาตรฐานที่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักรและการซ่อมแซมเครื่องจักร9. Workshop    SMED จากหน้างานจริงพร้อมนำเสนองานหมายเหตุ ผู้เข้าอบรมต้องนำเครื่องคิดเลขมาร่วมอบรมด้วยทุกท่าน
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#4


สมัยปัจจุบันการใช้งานรถเข็นเด็กได้รับความนิยมด้วยจุดเด่นที่มีให้ผู้ใช้งานอย่างเรา ๆ ในฐานะพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองได้สัมผัสความคุ้มค่า ไม่ว่าจะทำให้คลายความเมื่อยจากการอุ้มลูกนาน ๆ หรือเวลาลูกเมื่อย หรือเหนื่อยเวลาเดิน ฯลฯ ทั้งนี้ ยังทำให้ลูกหลับได้ง่ายยามง่วงแต่ยังอยู่นอกบ้าน หรือท่านใดที่มีของมาก ๆ ก็ยังเอามาใส่ไว้ในรถได้ไปอีก กระนั้นในการใช้งานก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู่ด้วยเช่นกัน เพื่อลดเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึง แต่จะต้องระวังด้านใดบ้างไปติดตามพร้อมกันเลย
เรื่องที่จะต้องระวังในการใช้งานรถเข็นเด็ก ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุกับการใช้งานรถเข็นเด็กนั้นมีอยู่ด้วยเช่นกันและพ่อ แม่ หรือผู้ปกครองบางคนอาจจะคาดไม่ถึง กระนั้นมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเพื่อลดเสี่ยงอุบัติเหตุบ้าง? เราไม่รอช้ารวบรวมข้อมูลมาแนะนำ
- บางคนใส่ของบนรถเข็นด้วย อย่าง กระเป๋า ผ้าอ้อม หรือของต่าง ๆ ที่มี แนะนำว่าอย่าเอาไปแขวนไว้ที่แฮนด์ของรถเด็ดขาด เพราะว่าอาจจะทำให้รถพลิกคว่ำได้ง่าย ๆ 
- ในการใช้รถเข็นต้องมีการใส่สายรัดอยู่เสมอแต่เมื่อวางเด็กไว้แล้วก็ต้องใช้ด้วย สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานก่อนใช้ได้
- เมื่อต้องจอดรถ แนะนำว่าให้ใส่เบรกทุกครั้งป้องกันไม่ให้เกิดรถไหล
- ปรับการนอนราบได้ในบางรุ่น ที่อาจจะราบถึง 170 องศาเลยเชียว ช่วยให้เด็กสามารถลงนอนได้สะดวก หลับสบาย แต่ก็ต้องระวังใใเรื่ององศาการนอนให้ดีด้วย กระนั้นแนะนำว่าไม่ให้ใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 4 เดือนก็เพราะว่าอาจเป็นอันตรายได้ตรงที่เด็กยังตัวเล็กมาก อาจจะเคลื่อนตัวจนทำให้จมูกถูกอุดแล้วหายใจไม่ออกได้
- มีแผ่นรองคอและหลังให้ในบางรุ่น ซึ่งดีมาก สำหรับเด็กแรกเกิดเนื่องจากป้องกันหลังหัวและหลังโก่ง โงกเงกได้ดี แต่ถ้าบางยี่ห้อไม่มีให้ซื้อมาเสริมดีกว่า
- อย่าลืมเวลาเลือกซื้อเลือกหารถเข็นสำหรับเด็กควรรองรับน้ำหนักได้ดี ให้ใช้ตามน้ำหนักที่กำหนดของแต่ละยี่ห้อที่มีต่างกัน เพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะรองรับไม่ไหวและเกิดอุบัติเหตุระหว่างใช้งานได้
- น้ำหนักของรถควรจะเบา เพื่อที่เผื่อเป็นแม่จะได้สามารถยกได้ง่ายๆ หรือหากจะให้กำหนดเลยก็ไม่ควรเกิน 6 – 7 กิโลกรัม หรือถ้าจะให้สะดวกสบายใช้เป็นรถเข็นเด็กพับได้ดีที่สุด

และนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ของรถเข็นเด็กที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครองควรพิจารณาก่อนเลือกซื้อเลือกหา เพื่อให้ได้สิ่งที่ปลอดภัย และเป็นการใช้งานที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายแบรนด์ หลากหลายราคา หลากหลายฟังก์ชันที่มีแตกต่างกันออกไปก็หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ไม่มากก็น้อย 

ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Official Website : https://www.homepro.co.th/c/MOM0104
#5


สำหรับใครที่มีเด็ก ๆ หรือเป็นคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ ต้องไม่พลาดกับคอกกั้นเด็กที่ควรมีติดบ้านไว้ใช้สอยอย่างที่สุด ด้วยเป็นพื้นที่ให้ลูกน้อยได้อยู่อาศัย มีความปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ดี ทว่าปัจจุบันมีหลายประเภทให้เราเลือกใช้งานมาก และหากท่านใดที่กำลังลังเล หรือไม่เคยทราบมาก่อน เราไม่รอช้าที่จะรวบรวมเทคนิคการเลือกที่น่าสนใจมาบอกต่อ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย เราเองก็อุ่นใจ
5 ทริคเลือกคอกกั้นเด็กให้เหมาะ ลูกปลอดภัยเราอุ่นใจ
1. เลือกคอกตามงบที่มี
สิ่งแรกที่มองข้ามไม่ได้เลยไม่ว่าจะคอกเด็ก หรือคอกกั้นทารกก็คือการเลือกคอกตามงบประมาณที่มีที่แต่ละคนแตกต่างกันออกไป โดยที่คุณสามารถเลือกตามเรทราคาที่มี โดยมีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาท แน่นอนว่าก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของวัสดุที่ใช้ คุณภาพด้วยเช่นกัน
2. เลือกคอกตามพื้นที่ภายในบ้าน
ต่อมาคือการเลือกคอกตามพื้นที่บ้านที่มี โดยที่จะต้องเลือกหลังจากที่มีการวัดพื้นที่ที่จะจัดวาง เพื่อให้คอกกั้นเข้ารูปมากที่สุด ไม่เปลือง ไม่กินที่ในการใช้สอยอย่างอื่นไปได้ วัดทั้งแนวกว้าง แนวยาว แนวลึกด้วย เอาให้ครบ
3. เลือกคอกจากวัสดุที่ใช้ทำ
อีกสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการเลือกจากวัสดุที่ใช้ทำซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายให้เลือกเลย ใครชอบชนิดไหนก็ลองไปหาซื้อกันได้ ไม่ว่าจะเป็น
- คอกที่ทำงาน PVC เป็นช่อง ๆ ที่มองเห็นลูกน้อยได้ ดูแล้วรู้ว่าลูกกำลังทำอะไร
- คอกทำจากไม้จะเหมือน PVC แต่ดูดีกว่า มองเห็นลูกน้อยได้ แต่ต้องระวังเสี้ยนตำมือ
- คอกพลาสติกแบบเกาหลี ที่จะมีสีพลาสติกสดใส น่ารัก ปลอดภัย น้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ถ้าชำรุดจุดไหนต้องซื้อใหม่ทั้งหมด
- คอกเบาะนวมปรับรูปได้ ที่มีความปลอดภัยสูง ลูกน้อยพลิกตัวไปมาได้ หัดเดิน คลานได้ปลอดภัย น้ำหนักเบา เปลี่ยนรูปทรงได้ตามต้องการ
- คอกแบบนวมปรับรูปไม่ได้ ที่สามารถรองรับการกระแทกได้ดี ช่วยฝึกคลาน เดิน โครงสร้างแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้มาก 
4. เลือกคอกที่มีความสูงที่พอเหมาะ
เรื่องความสูงของคอกเด็กก็สำคัญไม่น้อย ก็เพราะว่าลูกมีโอกาสที่จะจับตัวเองลุกที่ต้องมีการค้ำยันด้วยความสูงคอก แน่นอนว่าต้องเหมาะสม พอดี หรือสูงกว่าลูกเล็กน้อย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงได้ง่าย ๆ เหตุเพราะหากเตี้ยเกินไปเด็กก็จะปีนออกมา หรือสูงเกินเราก็มองไม่เห็นลูก

ในการเลือกใช้คอกกั้นเด็กคุณเองก็อาจจะดู หรือศึกษาจากรีวิวคนเคยใช้งานมาก่อนก็ช่วยได้อีกเช่นกัน เหตุเพราะแต่ละคนก็จะมาบอกถึงข้อดี ข้อเสียที่มีของแต่ละแบรนด์ แต่ละประเภท ทำให้เราแน่ใจ และสามารถเลือกซื้อตามการใช้งานได้ปลอดภัย อุ่นใจ

ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/MOM0102
#6
การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัดอดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Groupรวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 30 ปี29 เมษายน 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม                                      หลักการและเหตุผล     ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร... ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยังตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ทัน อีกทั้งขาดทักษะและประสบการณ์ในการบริหารงานและลูกน้องพนักงานขายให้อยู่ในปกครองไม่ได้ หรือแม้แต่ลูกน้องที่ดีและเก่งอยู่แล้ว หัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงก็ไม่สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ของลูกน้องออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ     ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้างานขายมือใหม่ ได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ รู้จักการปรับตัว และเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้จัดการหรือหัวหน้าที่พนักงานขายยอมรับ และองค์กรภาคภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของงานขายของธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
  1.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการหรือหัวหน้างานขาย
  2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การเตรียมตัวและเตรียมพร้อมรับบทบาทหน้าที่ใหม่
  3.เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเรื่องการบริหารพนักงานขายให้ได้ใจและได้งาน
  4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถในการบริหารพนักงานขาย สร้างคนเก่งและคนดี ผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการบรรยายและ Workshop1. เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้างาน (Roles and Responsibility)
 • ต่อองค์กร
 • ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ต่อเพื่อนร่วมงาน
2. ขอบเขตการบริหารของผู้จัดการหรือหัวหน้างาน
 • การบริหารงานขาย (Sales Management)
 • การบริหารทีมขาย (Sales Team Management)
3. ความสามารถสำคัญในการบริหารในฐานะหัวหน้างานขาย (Key Competency)4. Workshop: เรียนรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานขาย5. ขอบเขตการบริหารงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย (Scope of Sales Management)
 • การวางแผนการขาย (Sales Planning)
 • การดำเนินงาน (Execution)
 • การควบคุมติดตามงาน (Monitoring and Control)
 • การพัฒนาปรับปรุง (Improvement)
6. การวางแผนการขายสำหรับหัวหน้างานขาย
 • การกำหนดเป้าหมายการขายสำหรับทีมขาย (Targeting)
 • แนวทางการวางแผนการขายอย่างได้ผล
 • การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย (Action Plan)
 • กิจกรรม : การวางแผนปฏิบัติการสำหรับงานขาย
7. การใช้ 4 เครื่องมือในการพัฒนาทีมขายให้สร้างยอดขาย
 • การมอบหมายงานให้พนักงานขายปฏิบัติงานได้อย่างมีทิศทาง
 • การสอนงานให้ง่าย...เพื่อให้พนักงานขายสามารถไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
 • การติดตามงาน ช่วยเหลือ และ จูงใจพนักงานขาย
 • การประเมินผลงานเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา
8. กิจกรรม Workshop : สุดยอด 4 เครื่องมือบริหารทีมขายอย่างได้ผล 9. การแก้ปัญหาและตัดสินใจของหัวหน้างานขาย10. สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ คำถาม-คำตอบ
 รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
#7


สำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงสุนัข เรื่องของการให้อาหารจัดว่าสำคัญอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของช่วงวัยที่ต้องดูให้ดี แต่กระนั้นบางท่านอาจจะยังไม่แน่ใจ ลังเลใจก็อยากได้เทคนิคการให้อาหารหมาที่เหมาะกับช่วงวัย เราไม่รอช้าที่จะมาเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้าใจ ช่วยมือใหม่ได้ไม่ยากอีกต่อไป
เทคนิคการให้อาหารหมาที่เหมาะกับช่วงวัย
1. ลูกสุนัขอายุ 6 – 10 สัปดาห์
สำหรับลูกสุนัขอายุ 6 – 10 สัปดาห์ หรือประมาณ เดือนกว่า ๆ 2 เดือน เป็นช่วงที่ยังไม่หย่าจากนมแม่ มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยแข็งแรง ยังไม่หย่านมแม่ เราก็ต้องคอยป้อนนม โดยที่แนะนำให้เป็นสูตรอาหาร 6 – 10 สัปดาห์ดีที่สุด อาหารสำเร็จรูปของลูกสุนัขก็ต้องเอาไปแช่น้ำอุ่นแล้วเทน้ำออกให้มีแค่อาหารเม็ดนิ่ม ๆ หรือไม่ก็เทนมจืดผสมไปด้วย ไม่ต้องคลุก จากนั้นก็เอาไปให้ลูกสุนัขกินได้วันละ 3 – 4 มื้อ 
2. อาหารสำหรับลูกสุนัข 10 – 12 สัปดาห์ 
เป็นวัยที่หย่านมแล้วสามารถให้นมอย่างอื่นแทนได้ แต่ก็ควรเป็นนมจืดเท่านั้น ฝึกให้กินบ่อย ๆ ก็จะชินไปเอง โดยสูตรอาหารที่เหมาะก็จะเป็นรูปแบบอาหารสุนัขเม็ดที่ไม่ต้องแช่น้ำอุ่น + ไข่ต้ม ที่เลือกแค่ไข่แดง + นมรสจืด โดยให้บดไข่แดงเล็กน้อย แล้วเอาไปคลุกอาหารเม็ด เทนมจืดไม่ต้องคลุก ให้ลูกหมารับประทาน หรือใครจะแยกนมให้ลูกหมากินต่างหากก็ได้ โดยให้กินวันละ 3 – 4 มื้อ
3. อาหารสำหรับลูกสุนัข 3 – 12 เดือน
เป็นช่วงวัยที่ทานง่ายกินจุ ด้วยวัยที่กำลังเจริญเติบโต ชอบใช้พลัง วิ่งเล่นซน สิ่งสำคัญคือควรหย่านมแม่ ควรให้นมอย่างอื่นแทน แต่ก็ยังคงต้องเป็นนมรสจืดเท่านั้น สูตรอาหารที่เหมาะสมคืออาหารเม็ดสุนัขไม่ต้องแช่น้ำอุ่น + ไข่ต้ม ที่เลือกเอาแต่ไข่แดงเท่านั้น และนมรสจืด ให้บดไข่แดงแล้วเอาไปคลุกรวมอาหาร ไม่ต้องแช่อะไรให้นิ่ม ๆ เลย เทนมจืดผสมแบบไม่ต้องคลุก หรืออาจจะแยกนมให้กินต่างหาก ให้กินวันละ 3 – 4 มื้อ และเมื่ออายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปก็ให้เปลี่ยนเป็น 2 ครั้งต่อวันพอ
4. อาหารสำหรับสุนัขมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
เป็นวัยหนุ่มสาวโตเต็มที่ ให้เลือกอาหารที่เสริมผักและผลไม้ เลือกสูตรที่ครบถ้วนทางโภชนาการ ทั้งเนื้อบด ข้าว ผักต้มในน้ำซุป โดยผสมทั้ง 3 อย่างเท่า ๆ กัน เลือกกระดูกอ่อน ๆ เพื่อให้กัดแทะง่าย ไม่ควรให้กระดูกไก่เหตุเพราะมีโอกาสที่จะแตกเป็นชิ้นเล็ก เข้าไปตำลำไส้ส่งผลให้เกิดปัญหาได้

ส่วนสุนัขวัยขรานั้นเรื่องฟันอาจเป็นปัญหา ให้เลือกอาหารหมาที่บอกเลยว่าเหมาะกับสุนัขวัยชรา เนื่องด้วยจะไม่ค่อยเดินเหินมาก บางตัวก็มีโรคต่าง ๆ ให้เลือกสูตรลดปริมาณโปรตีน แร่ธาตุบางอย่าง เกลือ ลดการทำงานหนักของไต และต้องเตรียมน้ำให้เยอะ ๆ ด้วย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website : https://www.homepro.co.th/c/PET0101
#8
เปิดรับสมัคร Public Training
หลักสูตร หลักสูตรการเปลี่ยนรุ่นที่รวดเร็ว
SMED (Single Minute Exchange of Die)
วันที่ 24 เมษายน 2567 นี้
จัดอบรมทั้ง Online และ Onsite
สะดวกแบบไหนก็ ลงทะเบียนได้เลย ได้ราคาพิเศษกันถ้วนหน้าจ้าา !!!
สมัครได้แล้วที่
Inbox
โทร 086-318-3151
Line ID : @761MVKNP
E-mail : hipotraining@gmail.com
ดูหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่
=AT1tkanHi0Ow4hq-YNgYc1vClg44Ym0Go0VB5CSA1T7PqcCjstZvHZkUahdmVTpNIFlJYHh2bo4JNVxLu-u6xoBJmjdbcQ_SzymiSDtUyeCDtvhthfcRKCTiPSabcFHabw9B548uwTKk2a_vw4G6a_vDmdt1WsKTkfTo458zSJmFH_5cVfxUsJ02ZwgIp8DWy3wypgI9L-kz]www.hipotraining.co.th
#9
ชมพอด Chompod บุหรี่ไฟฟ้าส่งแกรป ทั่วกรุงเทพ และ จังหวัดใกล้เคียง สั่งจริง ส่งจริง รอรับได้เลยส่งด่วน บุหรี่ไฟฟ้าส่งไลน์แมน ไม่เกิน 30 นาที สูงสุดใช้เวลาส่งไม่เกิน 90 นาที มีทั้งคอยล์บุหรี่ไฟฟ้า podใช้แล้วทิ้ง ไม่ว่าจะเป็น vmc600 vmc5000 Ks ค้นหาง่ายๆ กับส่งด่วนๆ กับ บุหรี่ไฟฟ้าส่งไลน์แมนใกล้ฉัน
Chompod ชมพอด  ต้องการอะไรหาได้หมด ไม่ว่าจะเป็น Pod รุ่นไหน พอทบุหรี่ไฟฟ้า พอตใช้แล้วทิ้ง พอตเปลี่ยนหัว หา หัวพอต  เครื่อง relxInfinityplus หัวพอตrelxinfinity หัวinfyinfypod  พอตinfy พร้อมส่งให้ด่วนๆ ได้รับอย่างเร็วกับ บุหรี่ไฟฟ้าส่งด่วนกทมเครื่องมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Caliburn A2 G2 CaliburnX Voopoo Vthru Argus Z Argus Pod SMOK RPM5 Drag s และรุ่นอื่นๆขนมาอีกเพียบ ยังมีน้ำยาซอลนิค ฟรีเบส ให้เลือก
น้ำยาบุหรี่ไฟฟฟ้าส่งไลน์แมน มีมั้ง น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าส่งGrab บุหรี่ไฟฟ้าใช้แล้ว พอทใช้แล้วทิ้งส่งไลน์แมน มีทุกรุ่น Ks Quik 2000 ,Vmc600puff ,Vmc5000 ,Jues5000 ,Snow Wolf,Jelly Box , FOF, สรุปพร้อมส่งทุกรุ่น บุหรี่ไฟฟ้าส่งGrab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
#10
สว่านทั่วๆไปขณะทำงานอาจจะต้องเสียบปลั๊กไฟ เพื่อให้สว่านสามารถใช้งานได้ แต่ในปัจจุบันมี สว่านไร้สาย ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และยังมีไฟ LED ช่วยในการส่องสว่างแม้ทำงานในที่แสงน้อย ไม่ว่าจะเจาะเหล็ก เจาะผนัง ขันสกรู ลองเปรียบเทียบ สว่าน ได้ที่เว็บ ปักพิกัด มีการแนะนำ 8 อันดับ สว่านไร้สาย ถ้าสนใจอยากได้มาใช้งานลองพิจารณา สว่านไร้สาย ยี่ห้อไหนดี ได้ที่นี่

เยี่ยมชมเว็บไซต์
#11
ขายอาคารพาณิชย์ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ขายตึกแถวทำเลติดถนนรังสิต-นครนายก ขายอาคารพาณิชย์คลอง2- 2คูหา กู้ได้สูง


ขายอาคารพาณิชย์ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต


 ขายอาคารพาณิชย์คลอง2- 2คูหา กู้ได้สูง ยินดีรับนายหน้า ราคานี้กู้ได้สูง กู้ได้เต็มเครดิต เหมาะทำร้านค้า คลินิก สถาบันสอนพิเศษ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ ทำธุรกิจได้หลากหลาย
 ขายอาคารพาณิชย์คลอง2- 2คูหา กู้ได้สูง ขายตึกแถวอาคารพาณิชย์ ทำเลติดถนนใหญ่เส้นรังสิต-นครนายก คลอง2


Commercial Shop house Building for sale, Near Future Park Rangsit, Pathumthani . double units
Commercial Shop house Building for sale, Near Future Park Rangsit, Pathumthani . double units ,34 Square-wah next to the main road Rangsit-Nakhon Nayok Khlong 2.

หน้ากว้าง 8 เมตร
ขนาด 34 ตารางวา
มีทั้งหมด 4 ชั้น
ภายในตกแต่งเป็นคลินิกพร้อมใช้งาน
มีห้องทั้งหมด 15 ห้อง
ห้องน้ำ 3 ห้อง

เหมาะสำหรับลงทุนทำร้านค้า คลินิก สถาบันสอนพิเศษ สำนักงาน

ขายราคา 7.5 ล้านบาท

สถานที่ใกล้เคียง
- ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
- โรงพยาบาลบางกอก-รังสิต2
- แม็กซ์แวลู รังสิต คลอง2
- ดรีมเวิร์ล
- โรงเรียนโชคชัย รังสิต
- มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- ไทวัสดุ รังสิต-นครนายก
- วัดเขียนเขต
- มาร์เก็ตวิลเลจ รังสิต
- เซียร์ รังสิต

ตำแหน่งที่ตั้ง
https://maps.app.goo.gl/BaRJz8hH5FCj9N57A?g_st=ic


สนใจติดต่อ คุณพีท
Tel. 090-962-2555
Line. 0815594967


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://kaaiduan.com/ขายตึกแถวอาคารพาณิชย์/ขายอาคารพาณิชย์2คูหา/


Commercial Shop house Building for sale, Near Future Park Rangsit, Pathumthani . double units
Commercial Shop house Building for sale, Near Future Park Rangsit, Pathumthani . double units ,34 Square-wah next to the main road Rangsit-Nakhon Nayok Khlong 2.
The location is next to the main road Rangsit-Nakhon Nayok Khlong 2
Width 8 m. Size 34 sq.w.
There are 4 floors in total.
The interior is decorated and ready-to-use especially for healthcare clinic.
3rd Floor consists of 5 bed rooms.
3 bathrooms
Suitable for investing in shops, clinics, tutoring institutions, offices.
Sale price 7.5 million baht ??

Nearby Places
- Future Park Rangsit
- Bangkok-Rangsit 2 Hospital
- Max-value Rangsit Klong 2
- Dreamworld
- Chokchai Rangsit School
- North Bangkok University
- Thai Watsadu Rangsit-Nakhon Nayok
- Temple of the District
- Market Village Rangsit
- Zears Rangsit
Contact:
Mr. Peach.
Tel. 090-962-2555
Line. 0815594967คีย์เวร์ด
ขายอาคารพาณิชย์2คูหา-รังสิต-นครนายก, ขายตึกแถวอาคารพาณิชย์ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต, ขายอาคารพาณิชย์ทำเลติดถนนใหญ่เส้นรังสิต-นครนายก คลอง2, ขายอาคารพาณิชย์กู้ได้สูง-รังสิต-นครนายก,
ขายอาคารพาณิชย์2คูหา-รังสิต-ราคานี้กู้ได้สูง, ขายอาคารพาณิชย์ รังสิต-นครนายก คลอง2 ยินดีรับนายหน้า, ขายตึกแถวรังสิต-นครนายก เหมาะทำร้านค้า คลินิก,
ขายตึกแถวอาคารพาณิชย์-รังสิต เหมาะทำ สถาบันสอนพิเศษ สำนักงาน โฮมออฟฟิศ, Commercial Shop house Building for sale, Near Future Park Rangsit,
#12
www.dvdjumbo.com ขายหนังซีรี่ย์จีน ละครไทยไทย เวปตรง ส่งไว
ขายซีรี่ย์เกาหลี ขายซีรี่ย์จีน  ละครไทย เก่าใหม่ ราคาถูก พระเอกโคตรตหล่อ
ขายซีรี่ย์เกาหลี จีน ละครไทย ราคาถูกคุณภาพดี
แอดไลน์line id 0887823622
#13
www.dvdjumbo.com หนังดี ซีรี่ย์โคตรตมัน
ขายซีรี่ย์เกาหลี ขายซีรี่ย์จีน  ละครไทย เก่าใหม่ ราคาถูก พระเอกโคตรตหล่อ
แอดไลน์ line id 0887823622
Tags : ขายซีรี่ย์จีน l ขายซีรี่ย์เกาหลี l ขายละครไทย
#14
สั่งของจากจีน SC CARGO บริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าผลิตภัณฑ์จีน แบบครบวงจรSC CARGO บริการนำเข้าจากจีนแบบครบวงจร บริษัทชิปปิ้งจีน (shipping จีน) ที่ให้บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน นำเข้าผลิตภัณฑ์จีน นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจีน ผลิตภัณฑ์จากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าของจากจีน นำเข้าของจากจีน shipping นำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน ขนส่งผลิตภัณฑ์จากจีน ราคาเริ่มต้นกก.ละ 20 บาท แล้วก็ติดต่อผู้ผลิตโรงงานจากทางเมืองจีนโดยตรงทางบริษัทมีโกดังทั้งยังในประเทศไทยและก็ประเทศจีนเป็นของตนเองบริการเร็ว ราคาถูก อัพเดตสถานะการจัดส่งตลอดเวลา พร้อมผู้ดูแลส่วนตัวรอให้บริการอย่างใกล้ชิด

สอบถามบริการ SC CARGO Tel : 02-150-1833 , 063-963-1310 พวกเรายินดีพร้อมให้บริการ

เกี่ยวกับพวกเรา SC CARGO

C CARGO บริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีนมีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน มากยิ่งกว่า 10 ปี ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งยังการขนส่งผลิตภัณฑ์ จัดการศุลกากร รวมทั้งบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีทีมงานผู้ชำนาญที่รอดูแลทุกขั้นตอนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ช่วยทำให้ท่านสามารถนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีนได้อย่างสะดวกรวมทั้งรวดเร็ว ให้บริการขนส่งที่นานาประการ ครอบคลุมทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถหรือทางเรือ ราคาแพงที่ถูก เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพและบริการที่ได้รับ SC CARGO เป็นผู้ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์จากจีนไปยังประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมทั้งยังการขนส่งทางรถรวมทั้งทางน้ำ โดยไม่ว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณจะกำลังมองหาบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน นำเข้าสินค้าจีน เพื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน นำเข้าผลิตภัณฑ์จีน ชิปปิ้งจีน shipping จีน ขนส่งสินค้าจากจีน shipping สั่งสินค้าจากจีน ที่ SC CARGO พร้อมสนองตอบทุกความจำเป็นของคุณด้วยบริการที่มีความครอบคลุมการนำเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริการสั่งสินค้าจากจีน บริการรับนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน shipping นำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน ตลอดจนบริการขนส่งสินค้าจากจีนที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้บริการของ SC CARGO

1.บริการรับ – ส่ง (ท่าอากาศยาน-ที่พัก) ทั้งไปและก็กลับ
2.บริการรับจองโฮเต็ล ที่ใกล้ตลาดสบายแก่ลูกค้า
3.บริการตรวจเช็คนับสินค้า ตามบิลใบสั่งออเดอร์ของท่าน
4.บริการจ่ายค่าสินค้าแก่ทางร้านเพื่อความสะดวก
5.บริการบอกพรีออเดอร์ผ่านทางโทรศัพท์
6.รับทำวีซ่าแล้วก็ PASSPORT ตั๋วเรือบิน

รอบริการลูกค้าท่านที่ไม่สบายที่จะสั่งสินค้าเอง หรือไม่ค่อยมีขณะที่จะเข้าไปดูสินค้าในเว็บจีนอื่นๆบริการล่ามแปลภาษา พาเดินซื้อสินค้าตลาดต่างๆที่ท่านอยากได้ หรือบริการอื่นๆในจีนครบวงจรฯ

SC CARGO บริการในจีนแบบครบวงจร ทางบริษัทฯ มีบริการขนส่งแบบเหมาภาษี รับสะสางตู้ผลิตภัณฑ์สำหรับขาเข้า-ส่งออก ทางรถยนต์ 4-5 วัน รวมทั้งทางเรือ 10-12 วัน

รับจัดการตู้สินค้าขาเข้า-ส่งออก ทางรถยนต์ 4-5 วัน ทางเรือ 10-12 วัน ให้กับผู้นำเข้ารายย่อย หรือนำเข้าแต่ละครั้งในจำนวนไม่มากนัก เพื่อความรวดเร็วรวมทั้งลดความยุ่งยาก และก็ยังสามารถควบคุมเงินลงทุนได้อีกด้วย

ติดต่อผู้ผลิตโรงงานจากทางจีนโดยตรง ทางบริษัทมีโรงเก็บของทั้งยังในประเทศไทยรวมทั้งเมืองจีนเป็นของตัวเอง ที่จะช่วยให้ธุรกิจราบรื่นเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถที่จะสั่งสินค้าเองได้ นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการล่ามแปลภาษา และรับทำ VISA จองตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

บริการของเรา ซึ่งสามารถรองรับในสิ่งที่ต้องการสำหรับเพื่อการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของท่านอย่างมีคุณภาพ บริษัทให้บริการนำเข้าและก็ส่งออก สินค้าจากเครือข่ายทั่วทุกมุมโลก และการทำงานผ่านทุกเส้นทาง อีกทั้งทางรถยนต์ทางอากาศและก็ทางทะเล คุณมั่นอกมั่นใจได้ว่า พวกเราส่งมอบสินค้าของท่านให้ถึงที่หมายมั่นมช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งรถทางทางอากาศแล้วก็ทางทะเล เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจของท่านสำหรับการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศแบบไม่ต้องเสียภาษีจุดหมายปลายทาง

ขนส่งผลิตภัณฑ์จากจีน สั่งสินค้าจากจีน ราคาเริ่ม โลละ 20 บาท บริการเร็วทันใจ อัปเดตสถานะการจัดส่งตลอดระยะเวลา พร้อมผู้ดูแลส่วนตัวรอให้บริการ

บริการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน สั่งสินค้าจากจีน ของ SC CARGO มีดังนี้ ขนส่งสินค้าทางรถยนต์ : ใช้เวลาโดยประมาณ 4-6 วันนับจากสินค้าเข้าคลังสินค้า ขนส่งสินค้าทางน้ำ : ใช้เวลาราว 15-20 วันนับจากสินค้าเข้าโกดัง บริการรับฝากสั่งสินค้าจากจีน : SC CARGO ช่วยลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ต่างๆในประเทศจีน ตัวอย่างสินค้านำเข้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิเช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ได้แก่ ของกิน เครื่องแต่งหน้า สิ่งของในครอบครัว สินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการก่อสร้าง SC CARGO บริการของพวกเราสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการ นำเข้าสินค้าจีน สำหรับเพื่อการรับนำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน นำเข้าสินค้าจีน สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าของจากจีน ชิปปิ้งจีน shipping จีน shipping นำเข้าผลิตภัณฑ์จากจีน ขนส่งสินค้าจากจีน ตลอดจนการจัดส่งสินค้าของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเรามีบริการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายทั่วโลก โดยใช้ทางรถยนต์ ทางอากาศ และขนส่งทางน้ำ บริษัทขนส่งทางเรือระหว่างชาติ บริการขนส่งทางแม่น้ำ ขนส่งทางเรือจีนไทย SC CARGO บริการเร็วไว ราคาไม่แพง อัพเดตสถานะการจัดส่งตลอดเวลา พร้อมผู้ดูแลส่วนตัวคอยให้บริการ

พวกเรามีคลังสินค้า จีน-ไทย ของตนเอง
ทางบริษัทมีโรงเก็บของอีกทั้งในประเทศไทยและก็ประเทศจีนเป็นของตนเอง ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจราบรื่นเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถสั่งสินค้าเองได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับทางพวกเรา นำเข้าสินค้าจีน แล้วก็บริการของทางพวกเรา 45/127 ม.4 ต.บางพลับ อำเภอปากเกร็ด จ.จังหวัดนนทบุรี 88 มัธยม1 ต.ละหาร อำเภอบางบัวทองคำ จ.นนทบุรี เปิดทำ จันทร์-เสาร์ 08:00-18:00 น. Email : koktrading.ek@gmail.com Tel : 02-150-1833 , 063-963-1310 Line ID : @sccargo
#15
เงินด่วน! รับจำนำมือถือ iPhone iPad Samsung ทุกรุ่น ให้ราคาสูง!cashtofast ยินดีให้บริการรับจำนำมือถือ รับจำนำiPhone, รับจำนำiPad, รับจำนำSamsung  รับจำนำไอโฟน ทุกรุ่น ให้ราคาสูงกว่าที่อื่น!บริการของเรา รับจำนำมือถือ:
 • รับจำนำมือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ให้ราคาสูง
 • รับฝากโทรศัพท์มือถือ ดอกเบี้ยต่ำ
 • รับซื้อขายมือถือ มือถือมือสอง สภาพดี ราคาดี
 • บริการรับ-ส่งถึงที่ สะดวก ปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ทำไมต้องเลือก cashtofast:
 • ให้ราคาสูง: การันตีว่าได้ราคาสูงกว่าที่อื่นแน่นอน
 • บริการรวดเร็ว: ทันใจจบงาน และรับเงินภายใน 30 นาที เงินสดหรือโอนได้หมด
 • ปลอดภัย: สินค้าถูกเก็บอย่างดีมีตู้นิรภัยอย่างแน่นหนา มี รปภ. รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบได้
 • พนักงานบริการดี: พนักงานบริการอย่างมืออาชีพเข้าใจลูกค้าทุกท่านให้คำปรึกษาได้ทุกอย่าง
 • โปร่งใส: ทางร้านมีใบอนุญาติถูกต้องตามกฏหมาย
ติดต่อเราวันนี้
คีย์เวิร์ด: รับจำนำมือถือ, รับจำนำไอโฟน, รับจำนำโทรศัพท์, เงินด่วน, เงินสด, ดอกเบี้ยต่ำ, ปลอดภัย, บริการดี, โปร่งใส